Maszyny szyte na miarę dla Twojej branży

Różne rozwiązania
Przemysł chemiczny
Rozwiązanie
Przemysł chemiczny
Sprężarki odśrodkowe JTL są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym dostarczając powietrze do fabryk kwasu siarkowego, zakładów petrochemicznych, fabryk biochemicznych itp.